Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Architectuur

OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling. Interventies en onderzoek

+++OpTrek in Transvaal. On the role of public art in urban development. Interventions and research+++

+++Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier [red.]+++

ISBN

978-94-90322-06-9

Grafisch vormgever

Harmine Louwé

Aantal pagina's

400

Formaat

17 x 24

Bindingswijze

Paperback

Nederlands- / Engelstalig

Verschijningsdatum: maart/april 2010

NUR 651 / 648 / 740

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting, Fonds 1818, Stroom Den Haag, gemeente Den Haag afd, OCW.

+++

In Nederland maar ook elders in de wereld vindt in veel oudere stadswijken sinds enkele decennia grootschalige herstructurering plaats. Transvaal in Den Haag is zo'n wijk. Tot 2015 worden daar op grote schaal huurwoningen gesloopt, waarvoor merendeels koopwoningen in de plaats komen. In tegenstelling tot de kunstenaars zelf, plegen beleidsmakers tijdens zo'n proces kunst in te zetten als instrument ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling reflecteert op de positie van kunstenaars in stedelijke transformatiegebieden en hun rol als urban curator. De artikelen bieden een gedegen overzicht van de opdrachten en het onderzoek op kunst- en architectonisch gebied dat Mobiel projectbureau OpTrek in Transvaal tussen 2002 en 2009 initieerde. Kunstenaars uit binnen- en buitenland zoals 2012architecten uit Rotterdam, de Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata en de Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur werden uitgenodigd met kunstprojecten en interventies in de gebouwde omgeving de veranderingen in de wijk van commentaar te voorzien. Het meest recente project was Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de tussentijd.

OpTrek levert met deze publicatie een bijdrage aan de internationale discussie onder kunstenaars, planologen, architecten, stedenbouwkundigen, politici en beleidsmakers over de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke ruimte en de rol van kunstenaars in dit proces.

In de pers

'Het boek 'OpTrek in Transvaal' laat door foto's, essays, en projectbeschrijvingen zien welke rol het projectbureau vanaf 2002 heeft gespeeld in de stedelijke vernieuwing van de wijk. In het boek wordt duidelijk hoe kunst en ruimtelijke ordening soms heel goed, maar soms ook problematisch samengaan. De focus van de essays ligt op de rol van zogenaamde 'urban curators', professionals die de sociale, culturele en fysieke aspecten van een buurt in de gaten houden.' - NCIS

'De grafisch ontwerpers Harmine Louwé en Vilie Monoli ordenden op voorbeeldige wijze de concrete getuigen van een multidimensionaal project. (...) Korte beschrijvingen van elk project, minitieuze tijdsbalken en (faserings)kaarten van de wijk geven een idee van de omvang en draagwijdte van het project. (...)[deze publicatie hoort] hoog in de rangorde van literatuur over de rol van kunst in stedelijke vernieuwingsgebieden. Als verdedigingswapens tegen de aanval die van rechts op kunst gaande is, zijn ze zeker niet slecht.' - Sonja van der Valk - Boekman 85, winter 2010

OpTrek in Transvaal. On the role of public art in urban development. Interventions and research

Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier [red.]

€28.50

OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling. Interventies en onderzoek

OpTrek in Transvaal. On the role of public art in urban development. Interventions and research

Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier [red.]

€28.50

Architectuur / Kunst / Theorie / Stedenbouw

ISBN

978-94-90322-06-9

Grafisch vormgever

Harmine Louwé

Aantal pagina's

400

Formaat

17 x 24

Bindingswijze

Paperback

Nederlands- / Engelstalig

Verschijningsdatum: maart/april 2010

NUR 651 / 648 / 740

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting, Fonds 1818, Stroom Den Haag, gemeente Den Haag afd, OCW.

In Nederland maar ook elders in de wereld vindt in veel oudere stadswijken sinds enkele decennia grootschalige herstructurering plaats. Transvaal in Den Haag is zo'n wijk. Tot 2015 worden daar op grote schaal huurwoningen gesloopt, waarvoor merendeels koopwoningen in de plaats komen. In tegenstelling tot de kunstenaars zelf, plegen beleidsmakers tijdens zo'n proces kunst in te zetten als instrument ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling reflecteert op de positie van kunstenaars in stedelijke transformatiegebieden en hun rol als urban curator. De artikelen bieden een gedegen overzicht van de opdrachten en het onderzoek op kunst- en architectonisch gebied dat Mobiel projectbureau OpTrek in Transvaal tussen 2002 en 2009 initieerde. Kunstenaars uit binnen- en buitenland zoals 2012architecten uit Rotterdam, de Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata en de Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur werden uitgenodigd met kunstprojecten en interventies in de gebouwde omgeving de veranderingen in de wijk van commentaar te voorzien. Het meest recente project was Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de tussentijd.

OpTrek levert met deze publicatie een bijdrage aan de internationale discussie onder kunstenaars, planologen, architecten, stedenbouwkundigen, politici en beleidsmakers over de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke ruimte en de rol van kunstenaars in dit proces.

In de pers

'Het boek 'OpTrek in Transvaal' laat door foto's, essays, en projectbeschrijvingen zien welke rol het projectbureau vanaf 2002 heeft gespeeld in de stedelijke vernieuwing van de wijk. In het boek wordt duidelijk hoe kunst en ruimtelijke ordening soms heel goed, maar soms ook problematisch samengaan. De focus van de essays ligt op de rol van zogenaamde 'urban curators', professionals die de sociale, culturele en fysieke aspecten van een buurt in de gaten houden.' - NCIS

'De grafisch ontwerpers Harmine Louwé en Vilie Monoli ordenden op voorbeeldige wijze de concrete getuigen van een multidimensionaal project. (...) Korte beschrijvingen van elk project, minitieuze tijdsbalken en (faserings)kaarten van de wijk geven een idee van de omvang en draagwijdte van het project. (...)[deze publicatie hoort] hoog in de rangorde van literatuur over de rol van kunst in stedelijke vernieuwingsgebieden. Als verdedigingswapens tegen de aanval die van rechts op kunst gaande is, zijn ze zeker niet slecht.' - Sonja van der Valk - Boekman 85, winter 2010