Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

BEELDEN

+++Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940+++

+++Siebe Thissen+++

ISBN

978-94-90322-62-5

Grafisch ontwerper

Studio Minke Themans

Aantal pagina's

528

Boekformaat

22 x 28 cm

Bindwijze

Hardcover

Nederlands

Voorwoord: Sjarel Ex

Tekstredactie: Gerda ten Cate

Beeldresearch en beeldredactie: Nienke Post Joop de Jong, Minke Themans

Fotoessay: Otto Snoek

Eindredactie: Eleonoor Jap Sam

Voor meer informatie: CBK Rotterdam 

Verschijningsdatum: juni 2016 

MR. J. DUTILHPRIJS 2018

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, het programma CBK Rotterdam viert de kunst en de stad, en het onderzoek Inventarisatie & Beoordeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, een opdracht van het College van B en W aan CBK Rotterdam. 

+++

Hoe kwamen de Verwoeste Stad van Zadkine en de titelloze sculptuur van Naum Gabo naar Rotterdam? En wat betekende de 'percentageregeling' voor de stad? 

Een nieuw boek, geschreven door Siebe Thissen (hoofd BKOR,  het programma Beeldende Kunst & Openbare Ruimte van CBK Rotterdam) over de wederopbouw in Rotterdam en de rol die de kunst daar in speelde. 

Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 geeft een geschiedenis van de kunst in de openbare ruimte van Rotterdam, en dan vooral vanuit het perspectief van de kunstenaar die invloed wil uitoefenen op de (wederop)bouw, het aanzicht en de uitstraling van de stad. 

Siebe Thissen beschrijft de reuring, de acties, de ambities en de successen die de relatie van de kunst met de stad hebben bepaald.

Over de auteur

Siebe Thissen is sinds 2002 hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Hij (co)publiceerde eerder Grootstedelijke Reflecties. Over Kunst en Openbare Ruimte (2002), Het Groot Rotterdams Bruggenboek (2005), Mooi van ver. Muurschilderingen in Rotterdam (2007), Op Zuid. De kunst van Rotterdam-Zuid (2009), (2010). 

Thissen studeerdegeschiedenis en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde op De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland 1850 – 1907 (2000). Hij is tevens redacteur van het Rotterdams Jaarboekje, Clio en Z- Files.


Inkijkexemplaar:

https://issuu.com/cbkrotterdam/docs/beelden_def_lr_h1   

Foto copyright Aad Hoogendoorn

In de pers

'Beelden van onder meer Picasso, Zadkine en Henry Moore geven het naoorlogse Rotterdam een modern image. Met de wederopbouw van de stad ontstond een klimaat waarin buitenkunst een aanzienlijke rol zou spelen. Siebe Thissen schreef een lijvige kroniek over de periode van 1940 tot nu. Het boek is nadrukkelijk geen encyclopedische beeldengids, maar belicht in tien chronologische essays de ontstaansgeschiedenis van de omvangrijke beeldencollectie. Mooie foto's van vroeger en nu brengen die in beeld. Thissen laat kunsthistorische bespiegelingen achterwege en let het accent op het politieke en maatschappelijke krachtenveld, de ambtenarij, de beleidsvorming, de rol van de kunstenaars, mecenaten en nog veel meer. Een typische Rotterdamse wederopbouwkunstenaar is Louis van Roode,  over hem gaat een van de hoofdstukken. Daarnaast komen honderden kunstenaars en betrokkenen aan de orde, die op naam te vinden zijn in de index. Een belangwekkend boek, met een macht aan informatie en beeldmateriaal, voor wie zich interesseert voor naoorlogse buitenkunst en de stadsgeschiedenis van Rotterdam.' - Han Kobes, NBD Biblion 

Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940

Siebe Thissen

€37.50

BEELDEN

Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940

Siebe Thissen

€37.50

Kunst / Bekroond / Fotografie / Theorie

ISBN

978-94-90322-62-5

Grafisch ontwerper

Studio Minke Themans

Aantal pagina's

528

Boekformaat

22 x 28 cm

Bindwijze

Hardcover

Nederlands

Voorwoord: Sjarel Ex

Tekstredactie: Gerda ten Cate

Beeldresearch en beeldredactie: Nienke Post Joop de Jong, Minke Themans

Fotoessay: Otto Snoek

Eindredactie: Eleonoor Jap Sam

Voor meer informatie: CBK Rotterdam 

Verschijningsdatum: juni 2016 

MR. J. DUTILHPRIJS 2018

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, het programma CBK Rotterdam viert de kunst en de stad, en het onderzoek Inventarisatie & Beoordeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, een opdracht van het College van B en W aan CBK Rotterdam. 

Hoe kwamen de Verwoeste Stad van Zadkine en de titelloze sculptuur van Naum Gabo naar Rotterdam? En wat betekende de 'percentageregeling' voor de stad? 

Een nieuw boek, geschreven door Siebe Thissen (hoofd BKOR,  het programma Beeldende Kunst & Openbare Ruimte van CBK Rotterdam) over de wederopbouw in Rotterdam en de rol die de kunst daar in speelde. 

Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 geeft een geschiedenis van de kunst in de openbare ruimte van Rotterdam, en dan vooral vanuit het perspectief van de kunstenaar die invloed wil uitoefenen op de (wederop)bouw, het aanzicht en de uitstraling van de stad. 

Siebe Thissen beschrijft de reuring, de acties, de ambities en de successen die de relatie van de kunst met de stad hebben bepaald.

Over de auteur

Siebe Thissen is sinds 2002 hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Hij (co)publiceerde eerder Grootstedelijke Reflecties. Over Kunst en Openbare Ruimte (2002), Het Groot Rotterdams Bruggenboek (2005), Mooi van ver. Muurschilderingen in Rotterdam (2007), Op Zuid. De kunst van Rotterdam-Zuid (2009), (2010). 

Thissen studeerdegeschiedenis en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde op De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland 1850 – 1907 (2000). Hij is tevens redacteur van het Rotterdams Jaarboekje, Clio en Z- Files.


Inkijkexemplaar:

https://issuu.com/cbkrotterdam/docs/beelden_def_lr_h1   

Foto copyright Aad Hoogendoorn

In de pers

'Beelden van onder meer Picasso, Zadkine en Henry Moore geven het naoorlogse Rotterdam een modern image. Met de wederopbouw van de stad ontstond een klimaat waarin buitenkunst een aanzienlijke rol zou spelen. Siebe Thissen schreef een lijvige kroniek over de periode van 1940 tot nu. Het boek is nadrukkelijk geen encyclopedische beeldengids, maar belicht in tien chronologische essays de ontstaansgeschiedenis van de omvangrijke beeldencollectie. Mooie foto's van vroeger en nu brengen die in beeld. Thissen laat kunsthistorische bespiegelingen achterwege en let het accent op het politieke en maatschappelijke krachtenveld, de ambtenarij, de beleidsvorming, de rol van de kunstenaars, mecenaten en nog veel meer. Een typische Rotterdamse wederopbouwkunstenaar is Louis van Roode,  over hem gaat een van de hoofdstukken. Daarnaast komen honderden kunstenaars en betrokkenen aan de orde, die op naam te vinden zijn in de index. Een belangwekkend boek, met een macht aan informatie en beeldmateriaal, voor wie zich interesseert voor naoorlogse buitenkunst en de stadsgeschiedenis van Rotterdam.' - Han Kobes, NBD Biblion