Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

De Nieuwe Delta

+++De Rijn-Maas-Schelde-Delta in verandering+++

+++Bianca de Vlieger. Onder redactie van Han Meyer en Joost Schrijnen+++

ISBN

978-94-90322-73-1

Grafisch vormgever

IDA | Identity & Design by Anne van Riet i.s.m. Wentelwereld Grafische Vormgeving en Uitvoering

Aantal pagina's

244

Formaat

23 x 21 cm oblong

Bindingswijze

Softcover

Nederlandstalig

Mede mogelijk gemaakt door Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

+++

De Deltawerken in de Nederlands-Vlaamse Delta van Rijn, Maas en Schelde behoren tot de iconische monumenten van ons land, mede door de beeldbepalende kracht van de dammen en dijken. Met name door de Oosterscheldekering, een wereldwonder, voortgekomen uit de wens om de Delta voorgoed veilig te maken na de watersnoodramp van 1953. Na de realisatie van de Deltawerken is een grote reeks nieuwe projecten voor waterveiligheid gerealiseerd, waarover niet veel bekend is. Bij de meeste van deze nieuwe generatie projecten, gerealiseerd tussen 1985 en heden, gaat het niet alleen om waterveiligheid-pur-sang. 

Wat gebeurde er in de Delta van Rijn, Maas en Schelde na het gereed komen van de Deltawerken? Welke lijnen, nieuwe ontwikkelingen en constanten zijn te ontdekken in de generatie projecten die tussen het einde van het eerste Deltaprogramma en de start van het tweede Deltaprogramma (2015) zijn gerealiseerd? Dit zijn de kernvragen van het onderzoek dat Bianca de Vlieger uitvoerde op uitnodiging van de Technische Universiteit Delft en de HZ University of Applied Sciences, in samenwerking met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds.

De inventarisatie toont een tiental programma's met meer dan honderdvijftig projecten die op de grens van land en water over de Nederlandse-Vlaamse Delta zijn uitgerold. Tot welke Nieuwe Delta leidt deze enorme voortgaande ontwikkeling van de Delta en hoe wordt daarop gestuurd? Uit de waaier van projecten zijn er zeventien nader tegen het licht gehouden. Een reeks experts bespreekt in een vijftal essays de urgentie van het onderzoek; een nadere beschouwing vindt plaats over de ruimtelijke, landschappelijke, ecologische, economische en civiel- technische veranderingen die zich voordoen in de geselecteerde projecten. 

Kortom: dit boek schetst de verassende contouren van De Nieuwe Delta, en is een must-read voor vakgenoten en studenten, maar zeker ook voor het algemeen publiek. 

Met tekstbijdragen van Han Meyer, Joost Schrijnen, Bas Jonkman, Gigi van Rhee, Jandirk Hoekstra, Jitske van Popering – Verkerk, Patrick Meire

De Rijn-Maas-Schelde-Delta in verandering

Bianca de Vlieger. Onder redactie van Han Meyer en Joost Schrijnen

€24.95

De Nieuwe Delta

De Rijn-Maas-Schelde-Delta in verandering

Bianca de Vlieger. Onder redactie van Han Meyer en Joost Schrijnen

€24.95

Architectuur / Theorie / Stedenbouw

ISBN

978-94-90322-73-1

Grafisch vormgever

IDA | Identity & Design by Anne van Riet i.s.m. Wentelwereld Grafische Vormgeving en Uitvoering

Aantal pagina's

244

Formaat

23 x 21 cm oblong

Bindingswijze

Softcover

Nederlandstalig

Mede mogelijk gemaakt door Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

De Deltawerken in de Nederlands-Vlaamse Delta van Rijn, Maas en Schelde behoren tot de iconische monumenten van ons land, mede door de beeldbepalende kracht van de dammen en dijken. Met name door de Oosterscheldekering, een wereldwonder, voortgekomen uit de wens om de Delta voorgoed veilig te maken na de watersnoodramp van 1953. Na de realisatie van de Deltawerken is een grote reeks nieuwe projecten voor waterveiligheid gerealiseerd, waarover niet veel bekend is. Bij de meeste van deze nieuwe generatie projecten, gerealiseerd tussen 1985 en heden, gaat het niet alleen om waterveiligheid-pur-sang. 

Wat gebeurde er in de Delta van Rijn, Maas en Schelde na het gereed komen van de Deltawerken? Welke lijnen, nieuwe ontwikkelingen en constanten zijn te ontdekken in de generatie projecten die tussen het einde van het eerste Deltaprogramma en de start van het tweede Deltaprogramma (2015) zijn gerealiseerd? Dit zijn de kernvragen van het onderzoek dat Bianca de Vlieger uitvoerde op uitnodiging van de Technische Universiteit Delft en de HZ University of Applied Sciences, in samenwerking met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds.

De inventarisatie toont een tiental programma's met meer dan honderdvijftig projecten die op de grens van land en water over de Nederlandse-Vlaamse Delta zijn uitgerold. Tot welke Nieuwe Delta leidt deze enorme voortgaande ontwikkeling van de Delta en hoe wordt daarop gestuurd? Uit de waaier van projecten zijn er zeventien nader tegen het licht gehouden. Een reeks experts bespreekt in een vijftal essays de urgentie van het onderzoek; een nadere beschouwing vindt plaats over de ruimtelijke, landschappelijke, ecologische, economische en civiel- technische veranderingen die zich voordoen in de geselecteerde projecten. 

Kortom: dit boek schetst de verassende contouren van De Nieuwe Delta, en is een must-read voor vakgenoten en studenten, maar zeker ook voor het algemeen publiek. 

Met tekstbijdragen van Han Meyer, Joost Schrijnen, Bas Jonkman, Gigi van Rhee, Jandirk Hoekstra, Jitske van Popering – Verkerk, Patrick Meire