Arrow Fat Left Icon Pijl Dik Rechts Icon Pijl Rechts Icon Winkelmandje Icon Sluit Cirkel Icon Vergroot pijlen Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Informatie Icon Pijl omlaag Icon E-mail Icon Mini winkelmandje Icon Persoon Icon Meetlat Icon Zoeken Icon Shirt Icon Driehoek Icon Tas Icon Speel Video

Gesloopt, gered, bedreigd. Omgaan met naoorlogse bouwkunst [Torn Down, Saved and Threatened]

Aimee de Back, Jo Coenen, Marieke Kuipers, Wiek Roling [red.]

€12.50

Gesloopt, gered, bedreigd. Omgaan met naoorlogse bouwkunst [Torn Down, Saved and Threatened]

Aimee de Back, Jo Coenen, Marieke Kuipers, Wiek Roling [red.]

€12.50

Architectuur / Aanbieding / Theorie

ISBN

978-90-5973-010-6 [episode]

Grafisch vormgever

Piet Gerards

Aantal pagina's

192

Formaat

26 x 24

Bindingswijze

Hardcover

Nederlandstalig

Deze publicatie omvat een caleidoscopisch overzicht van de omgang met de naoorlogse architectuur in Nederland en biedt inzicht in de keuzeprocessen ten aanzien van vervanging of aanpassing van recente gebouwen. Aan de hand van casusvoorbeelden, interviews met nationale en internationale specialisten en meer algemene bespiegelingen worden de voordelen van renovatie en behoud afgewogen tegen de nadelen van sloop en nieuwbouw en wordt een beeld geschetst van het tegenwoordige architectuurklimaat in relatie tot regelgeving, onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen.

Gesloopt, gered, bedreigd. Omgaan met naoorlogse bouwkunst is ontstaan op initiatief van de rijksbouwmeester Jo Coenen en kwam tot stand door een bijzondere samenwerking van het Atelier Rijksbouwmeester (ARBM), de Rijksgebouwendienst en het ministerie van VROM met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), ArchitectuurLokaal en het Cuypers Genootschap.