Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Woorden als daden

+++Rotterdam Vakmanstad/Skillcity 2007-2009+++

+++Henk Oosterling+++

ISBN

978-94-90322-05-2

Grafisch vormgever

Paul Stoute

Aantal pagina's

420

Formaat

15.5 x 24

Bindingswijze

Paperback

Nederlandstalig

NUR 740 / 730

Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door Pact op Zuid.

Voor meer informatie zie ook: www.henkoosterling.nl en audiovisueel op you tube.

De opbrengsten van deze publicatie komen volledig ten goede van het project Fysieke Integriteit

Verschijningsdatum: oktober 2009 [eerste druk] / januari 2010 [tweede druk]

Update mei 2011: tweede druk uitverkocht. September 2011 zal het nieuwste boek van Henk Oosterling verschijnen, het vervolg op Woorden als daden.

UITVERKOCHT - de tweede print is per 1 november 2011 uitverkocht. Wij zijn momenteel bezig met een derde druk, evt. in de vorm van een e-book of POD uitvoering. U kunt een exemplaar van de derde druk reserveren via onze uitgeverij.

+++

Woorden als daden gaat over het nemen en geven van verantwoordelijkheid in een wereld die meer overleeft dan samenleeft. In deze politiek-filosofische reflectie op de kern van het samenleven is daadwerkelijke en duurzame interesse het kernbegrip. Als relationele filosofie vormt het de grondslag van de integrale stadsvisie Rotterdam Vakmanstad/Skillcity (RVS).

Dit politiek-filosofische perspectief is een inspiratiebron voor beleidsmakers, managers en professionals. Het biedt hen handvatten voor beleid en op de werkvloer. Als strategische visie levert het tactische samenhang en operationele focus. Dit wordt getoond in de beschrijving en evaluatie van een groot aantal concrete projecten die RVS de afgelopen drie jaar in samenwerking met private en publieke partijen in Rotterdamse wijken heeft uitgevoerd. De realisering van het RVS gedachtegoed toont wat innovatieve samenlevingsopbouw kan zijn. Versleten concepten als identiteit en integratie worden vanuit de kernconcepten mededelen en deelnemen herijkt. Containerbegrippen als leefbaarheid en duurzaamheid worden in deze eco-sociale filosofie uitgepakt en herverdeeld.

Rotterdam Vakmanstad/Skillcity (RVS) ziet het levenslicht in 2004. Als scenario biedt zij een meerjarige, integrale ontwikkelingstrategie toegesneden op de grootstedelijke regio Rotterdam. RVS werkt vanuit de wijken aan versterking van de sociaal-culturele infrastructuur, de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte, de verbreding van economisch draagvlak en de verdieping van ecologisch bewustzijn bij bewoners, burgers, beleidsmakers en bestuurders. Zij propageert een alert verantwoordelijkheidsbesef en een grootstedelijke interesse als basis van hedendaags samen leven en richt zich tot iedereen die daaraan een bijdrage kan en wil leveren. Dit besef wordt kernachtig uitgedrukt in de titel: woorden als daden.

Over de auteur

Henk Oosterling (1952) is adviseur integrale gebiedsontwikkeling van Pact op Zuid, initiator en coördinator van RVS-trajecten en universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ontving in 2008 de Laurenspenning van de stad Rotterdam voor zijn bijdrage aan de Rotterdamse samenleving.

Rotterdam Vakmanstad/Skillcity 2007-2009

Henk Oosterling

€29.90

Woorden als daden

Rotterdam Vakmanstad/Skillcity 2007-2009

Henk Oosterling

€29.90

Sold out

Filosofie / Theorie / Stedenbouw

ISBN

978-94-90322-05-2

Grafisch vormgever

Paul Stoute

Aantal pagina's

420

Formaat

15.5 x 24

Bindingswijze

Paperback

Nederlandstalig

NUR 740 / 730

Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door Pact op Zuid.

Voor meer informatie zie ook: www.henkoosterling.nl en audiovisueel op you tube.

De opbrengsten van deze publicatie komen volledig ten goede van het project Fysieke Integriteit

Verschijningsdatum: oktober 2009 [eerste druk] / januari 2010 [tweede druk]

Update mei 2011: tweede druk uitverkocht. September 2011 zal het nieuwste boek van Henk Oosterling verschijnen, het vervolg op Woorden als daden.

UITVERKOCHT - de tweede print is per 1 november 2011 uitverkocht. Wij zijn momenteel bezig met een derde druk, evt. in de vorm van een e-book of POD uitvoering. U kunt een exemplaar van de derde druk reserveren via onze uitgeverij.

Woorden als daden gaat over het nemen en geven van verantwoordelijkheid in een wereld die meer overleeft dan samenleeft. In deze politiek-filosofische reflectie op de kern van het samenleven is daadwerkelijke en duurzame interesse het kernbegrip. Als relationele filosofie vormt het de grondslag van de integrale stadsvisie Rotterdam Vakmanstad/Skillcity (RVS).

Dit politiek-filosofische perspectief is een inspiratiebron voor beleidsmakers, managers en professionals. Het biedt hen handvatten voor beleid en op de werkvloer. Als strategische visie levert het tactische samenhang en operationele focus. Dit wordt getoond in de beschrijving en evaluatie van een groot aantal concrete projecten die RVS de afgelopen drie jaar in samenwerking met private en publieke partijen in Rotterdamse wijken heeft uitgevoerd. De realisering van het RVS gedachtegoed toont wat innovatieve samenlevingsopbouw kan zijn. Versleten concepten als identiteit en integratie worden vanuit de kernconcepten mededelen en deelnemen herijkt. Containerbegrippen als leefbaarheid en duurzaamheid worden in deze eco-sociale filosofie uitgepakt en herverdeeld.

Rotterdam Vakmanstad/Skillcity (RVS) ziet het levenslicht in 2004. Als scenario biedt zij een meerjarige, integrale ontwikkelingstrategie toegesneden op de grootstedelijke regio Rotterdam. RVS werkt vanuit de wijken aan versterking van de sociaal-culturele infrastructuur, de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte, de verbreding van economisch draagvlak en de verdieping van ecologisch bewustzijn bij bewoners, burgers, beleidsmakers en bestuurders. Zij propageert een alert verantwoordelijkheidsbesef en een grootstedelijke interesse als basis van hedendaags samen leven en richt zich tot iedereen die daaraan een bijdrage kan en wil leveren. Dit besef wordt kernachtig uitgedrukt in de titel: woorden als daden.

Over de auteur

Henk Oosterling (1952) is adviseur integrale gebiedsontwikkeling van Pact op Zuid, initiator en coördinator van RVS-trajecten en universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ontving in 2008 de Laurenspenning van de stad Rotterdam voor zijn bijdrage aan de Rotterdamse samenleving.