Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video
  • Prix de Rome 2019 - Shortlist
  • Jap Sam Books

Prix de Rome 2019 - Shortlist

Prix de Rome 2019 - Shortlist

De internationale jury van de Prix de Rome heeft vier beeldend kunstenaars geselecteerd voor de shortlist van de Prix de Rome 2019. De genomineerden zijn: Sander Breure & Witte van Hulzen, Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en Rory Pilgrim.

Zij ontvangen ieder een werkbudget en worden in de gelegenheid gesteld tijdens een werkperiode van vijf maanden nieuw werk uit te voeren. Het werk zal vanaf 19 oktober 2019 worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum Amsterdam. Op basis van het nieuwe werk zal de jury de uiteindelijke winnaar selecteren. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. 

De jury is onder de indruk van de hoge kwaliteit van het werk van de deelnemende kunstenaars. Bij haar selectie heeft zij zich laten leiden door het stimulerende karakter van de Prix de Rome en gekozen voor kunstenaars die al een gedefinieerde praktijk met een duidelijke focus hebben, maar nog niet volledig gevestigd zijn. Alle finalisten dragen bij aan actuele en relevante debatten in de hedendaagse kunst. Ook de verscheidenheid van artistieke benaderingen en thema’s speelde een rol bij de selectie. De vier geselecteerde kunstenaars bieden elk op eigen wijze, in methode, stijl en verhaal, een poëtische vorm van sociaal engagement. De jury ziet vol verwachting uit naar de projecten die deze vier kunstenaars tijdens hun komende werkperiode zullen ontwikkelen.

Sander Breure (1985) & Witte van Hulzen (1984) begonnen hun samenwerking tien jaar geleden met het maken van dansperformances. Van daaruit begaven zij zich met performances, video’s en sculpturen steeds verder op het terrein van de beeldende kunst. Aan de basis van hun werk liggen dramaturgische analyses van het dagelijks leven en hun observaties van menselijk gedrag. De jury heeft waardering voor de wijze waarop zij deze observaties uitwerken en er verbeeldingsrijke verhalen mee bouwen.
Sander Breure & Witte van Hulzen zijn voorgedragen door Nathanja van Dijk.

Esiri Erhiene-Essi (1982) maakt figuratieve schilderijen, kleurrijke taferelen uit het dagelijks leven die impliciet commentaar leveren op maatschappij en historie. In haar voorstellingen verwerkt zij afbeeldingen, objecten en documenten uit haar persoonlijk archief om een gezicht te geven aan vergeten en verzwegen verhalen. Door de combinatie van traditionele schilderkunstige stijlen met een hedendaagse blik op de maatschappij, bieden haar schilderijen een nieuwe lezing van de geschiedenis. De jury waardeert de rijkdom en zeggingskracht van Erhiene-Essi’s schilderijen en haar vermogen om belangrijke sociaal-politieke onderwerpen op subtiele wijze aan de orde te stellen.
Esiri Erhiene-Essi is voorgedragen door Ronald Ophuis.

Femke Herregraven (1982) doet in haar werk onderzoek naar financiële en geologische zelf-organiserende systemen die van invloed zijn op loop van de wereldgeschiedenis. Het onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe berekeningen, speculaties en gesprekken die hun weerslag vinden in haar tekeningen, teksten, scripts, video’s en installaties. De jury waardeert Herregravens focus op nieuwe technologieën en haar vermogen om complexe systemen te vertalen in een helder vocabulaire.
Femke Herregraven is voorgedragen door Arnisa Zego.

Rory Pilgrim (1988) werkt met een breed spectrum van media waaronder geluid, liedteksten, film, muziek, video, tekeningen en live performances. Door het delen en uiten van persoonlijke ervaringen becommentarieert zijn werk de manier waarop mensen samenkomen, praten, luisteren en strijden voor sociale verandering. Centraal daarin staat zijn emancipatorische houding. Beïnvloed door activistische, feministische en sociaal-geëngageerde kunst werkt Pilgrim, vaak met hulp van partners en groepen, aan dialogen, bijeenkomsten en workshops. De jury is onder de indruk van de oprechtheid van Pilgrims werk, zijn poëtische verankering en zijn inclusieve benadering van thema’s als solidariteit en gemeenschapszin.
Rory Pilgrim is voorgedragen door Anke Bangma en Louwrien Wijers.

De jury heeft de keuze gemaakt uit een lijst van honderdacht kunstenaars. Deels werden zij voorgedragen door drieëntwintig scouts die daarvoor door het Mondriaan Fonds werden uitgenodigd. Anderen droegen zichzelf voor of werden door een derde voorgedragen. De vier shortlistkunstenaars zijn allen voorgedragen door scouts.
De jury van de Prix de Rome 2019 bestaat uit: Lonnie van Brummelen (beeldend kunstenaar, winnaar Prix de Rome 2005), Amira Gad (curator Serpentine Galleries, Londen), Peter Gorschlüter (directeur Museum Folkwang, Essen), Frank Koolen (beeldend kunstenaar), Yasmijn Jarram (curator GEM, Den Haag). Voorzitter zonder stemrecht is Valentijn Byvanck (directeur Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht).

De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde beeldend kunstenaars te traceren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds werkt voor de Prix de Rome 2019 samen met het Stedelijk Museum Amsterdam. De publicatie wordt uitgegeven door Jap Sam Books.


Tentoonstelling Prix de Rome shortlist van 
19 oktober 2019 – 22 maart 2020
, in het  Stedelijk Museum Amsterdam.

  • Post author
    Jap Sam Books